Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā

Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā

Rūjienas vidusskola ar 2021.gada 1.decembri uz noteiktu laiku aicina darbā  direktora vietnieku izglītības darbā (mācību jomā), darba vietas adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads

 

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Valsts Izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmas īstenošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu kvalifikācijas celšanu;
 • nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamiem;

un ja Tev ir:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai vēlama pieredze izglītības vadības darbā;
 • darba pieredze vispārējās vai pamatizglītības iestādē;
 • izpratne par izglītības jomu reglamentējošiem tiesību aktiem, kā arī mācību darba metodiku;
 • izpratne par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju;
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā;
 • augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba slodzi 1 likme (40 stundas nedēļā) ar algas likmi – 1274 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • atsaucīgu kolēģu atbalstu.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 22.novembrim e-pastā:   ar norādi “Direktora vietnieka vakance”.  Tālrunis informācijai lietvedībā 64268136.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.