Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” aicina darbā izglītības psihologu

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” aicina darbā izglītības psihologu

Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (turpmāk – Iestāde) ar 2021. gada 1. septembri uz nenoteiktu laiku aicina darbā izglītības psihologu, darba vietas adrese: Dārza iela-8, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240 (mājas lapas adrese: http://www.bernudarzsvarpina.lv).

Galvenie pienākumi:

 • veikt diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar bērniem;
 • piedalīties rotaļnodarbībās, vērot bērnu sadarbības prasmes ar vienaudžiem, pieaugušajiem;
 • pētīt bērnu psiholoģisko gatavību skolai; bērnu uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, interviju, testus);
 • veikt grupas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādāt ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;
 • konsultēt vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarbojas ar Iestādes vadību, pedagogiem, logopēdu un Iestādes medicīnas māsu;
 • izstrādāt un īstenot bērna atbalsta pasākumu plānu;

Prasības:

 • augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
 • psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijas jomā;
 • reģistrācija psihologu reģistrā̄;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • kompetences: labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem; interese un izpratne par bērnu vajadzībām atbilstoši vecumposmam, prasme veikt psiholoģisko izpēti un rezultātus atspoguļot psihologa atzinumā, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā;
 • labas datorprasmes;

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • 1/2 slodze (15 stundas nedēļā);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 25. augustam e-pastā: .

Tālrunis papildu informācijai: +371 26429411.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.