Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rūjienas apvienības pārvalde aicina darbā īpašumu apsaimniekošanas speciālistu

Rūjienas apvienības pārvalde aicina darbā īpašumu apsaimniekošanas speciālistu

Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvalde aicina darbā uz nenoteiktu laiku īpašumu apsaimniekošanas speciālistu (1,0 slodze) ar darba vietu Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV- 4240

Galvenie darba pienākumi:

 • izskatīt iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, gatavot lēmumu un līgumu projektus par zemes iznomāšanu;
 • uzkrāt, apkopot un aktualizēt informāciju par zemes nomniekiem;
 • sagatavot lēmumprojektus par zemes nomas un apbūves tiesību izsolēm;
 • nodrošināt Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas procesu;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju dzīvojamo māju un tām piesaistītās Pašvaldības zemes sagatavošanu privatizācijai vai nodošanai īpašumā bez atlīdzības;
 • veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentāciju nekustamo īpašumu (ēku, būvju, zemes gabalu) ierakstīšanai Zemesgrāmatā;
 • apsekot pilsētas teritoriju, nosūtīt nesakopto nekustamo īpašumu īpašniekiem brīdinājumus par nekustamo īpašumu sakopšanu;
 • organizēt kapu apsaimniekošanu, uzturēšanu dabā, datu aktualizāciju/apstrādi uzskaites reģistrā, apbedīšanas atļaujas izsniegšanu, lēmumu sagatavošanu par kapavietas piešķiršanu, nekopto kapavietu apsekošanu, apsekošanas aktu sagatavošanu;
 • izvērtēt Rūjienas apvienības pārvaldē esošo mantas (īpašuma objektu) nepieciešamību Pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ierosināt tās iznomāšanu, izīrēšanu, atsavināšanu vai privatizāciju;

un Jums ir:

 • augstākā vai profesionālā vidējā izglītība (vēlams inženierzinātnēs un / vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā);
 • pieredze nekustamā īpašuma pārraudzības jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas darba plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • vēlams B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 9.mēnešalgu grupai no 810 līdz 1035 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

Motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: , vai personīgi Rūjienas apvienības pārvaldē, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240 ar norādi „Pieteikums Rūjienas apvienības pārvaldes īpašuma apsaimniekošanas speciālista amatam”, līdz 2021.gada 12. novembrim plkst.16.00.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 25662217.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu darbinieku atlasi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.