Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rubenes pamatskola aicina darbā izglītības psihologu

Rubenes pamatskola aicina darbā izglītības psihologu

izglītības psihologu Rubenes panatskola

Rubenes pamatskola (turpmāk – Iestāde) ar 2022.gada 1.septembri uz nenoteiktu laiku aicina darbā izglītības psihologu (20 stundu slodzi nedēļā (0,5 likmes)), darba vietas adrese: Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pagasts, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme: 

 • sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem;
 • veikt bērnu psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;
 • plānot un realizēt savu darbu saskaņā ar Iestādē realizējamajām izglītības programmām;
 • konsultēt Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarboties ar Iestādes vadību, pedagogiem un bērnu vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
 • kā arī veikt citus pienākumus psihologa amata ietvaros;

un ja Tev ir:

 • apliecinājums par patstāvīgu psihologa profesionālo darbību – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • prasmes darbā ar datoru;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt nelielā kolektīvā Rubenes pamatskolā;
 • atsaucīgu kolēģu atbalstu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopijas gaidīsim līdz 2022.gada 1.septembrim  e-pastā: .

Papildu informācija: 29487602 (direktors Ivars Ādamsons), 29480863 (direktora vietniece Laura Lilientāle).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.