Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Naukšēnu vidusskola aicina pieteikties uz direktora vietnieka/-ces izglītības jomā amatu

Naukšēnu vidusskola aicina pieteikties uz direktora vietnieka/-ces izglītības jomā amatu

Naukšēnu vidusskola

Naukšēnu vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina pieteikties uz direktora vietnieka/-ces izglītības jomā amatu (slodze 0,6 likmes) uz nenoteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt Iestādē kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • piedalīties Iestādes attīstības plānošanā;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, Iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt nepieciešamo mācību līdzekļu apzināšanu un iegādi;
 • piedalīties Iestādes budžeta plānošanā un izpildē;
 • veikt informācijas sistēmas “E-klase” pārraudzību;
 • vadīt metodisko darbu, pedagogu pieredzes tālāknodošanu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko atbalstu ;
 • piedalīties Iestādes pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā, organizēšanā un dokumentēšanā;
 • informēt pedagogus par papildu kvalifikācijas ieguves iespējām un plānot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi;
 • sniegt atbalstu pedagogiem profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
 • valsts valodas prasme ir augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas un izpratne izglītības jomas normatīvo aktu pielietošanā;
 • kompetences: labas organizatora dotības, spēja uzņemties iniciatīvu, ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai; augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas saskarsmes, prezentēšanas un konfliktu risināšanas prasmes; spēja strādāt patstāvīgi un komandā, mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • labas prasmes darbā ar biroja tehniku, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu : ar norādi „ Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā”  līdz 2023.gada  25.augustam.

Tālrunis papildu informācijai: 29189905.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.