Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” aicina darbā skolotāju logopēdu

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” aicina darbā skolotāju logopēdu

skolotāju logopēdu Dārziņš

Pievienojies mūsu komandai!

Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” aicina darbā skolotāju logopēdu (profesijas klasifikatora kods 2352 01) uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba laiku (līdz 18 stundām nedēļā).

Galvenie pienākumi:

 • strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību.
 • pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds vai students attiecīgā specialitātē;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • prasmes darbā ar datoru;

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiku līdz 18 stundas ( 0.6 likmes) nedēļā;
 • darba samaksu atbilstoši 2016.gada 05.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”;
 • sociālās garantija, darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 22.augustam, sūtīt iestādes vadītājai S. Liepai uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads ar norādi “Skolotājs logopēds”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.