Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā

Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā

Vakance pirmsskola

Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde, gatavojoties jaunam mācību gadam, aicina savā komandā jaunus kolēģus!

• Pirmsskolas izglītības skolotājas, 2 pilnas slodzes uz noteiktu laiku;
• Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju nepilna slodze (līdz 0,45 likmes jeb 18 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku;
• Pirmsskolas izglītības sporta skolotāju nepilna slodze (līdz 0,45 likmes jeb 18 stundas nedēļā) un nenoteiktu laiku.
• Skolotāju logopēdu nepilna slodze (līdz 0.5 likmes jeb 15 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku.

Atalgojums: pēc MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 2021. gada 20. augustam.

Pieteikties elektroniski:

Tālruņa numurs papildu informācijai: 27871920

 

DARBA APRAKSTS – Pirmsskolas izglītības skolotājs

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi.

Prasības pretendentam:

– augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības skolotājs;
– teicamas valsts valodas zināšanas;
– spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
– atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
– komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

– īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi;
– nodrošināt veiksmīgu profesionālu sadarbību ar kolēģiem un izglītojamo vecākiem;
– regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
– plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
– organizēt mācību darbu bērnu spēju attīstīšanai;
– izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem sniegt atskaiti par paveikto.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiks 1 slodze jeb 40 stundas nedēļā;
 • atalgojums pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, profesijas klasifikatora kods: 2342 01;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021. gada 1. septembris vai pēc vienošanās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215.

 

DARBA APRAKSTS – Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs;
 • teicamas valsts valodas  zināšanas;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

– īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā;

– nodrošināt veiksmīgu profesionālu sadarbību ar skolotājiem un izglītojamo vecākiem;

– regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

–  plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;

– organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai;

– izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiks 18 stundas nedēļā;
 • atalgojums pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, profesijas klasifikatora kods: 234203;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021. gada 1. septembris vai pēc vienošanās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215.

 

DARBA APRAKSTS – Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Amata mērķis: plānot, organizēt un vadīt pirmsskolas izglītības satura apguvi veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Prasības pretendentam:

– augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs;
– teicamas valsts valodas zināšanas;
– spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
– atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
– komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

– īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā:
– nodrošināt veiksmīgu profesionālu sadarbību ar skolotājiem un izglītojamo vecākiem;
– regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
– plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
– organizēt mācību darbu bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai;
– izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiks 18 stundas nedēļā;
 • atalgojums pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, profesijas klasifikatora kods: 234202;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 1. septembris vai pēc vienošanās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215.

 

DARBA APRAKSTS – SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

Amata mērķis: Veicināt izglītojamo pareizu runas, lasītprasmes, digitālās kompetences un drošumspējas attīstību atbildīgas personības stiprināšanā, nodrošinot atbalsta pasākumus, kas veicina izglītojamo individuālu kompetenču pilnveidi un nostiprināšanu.

Prasības pretendentam:

– augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds vai students attiecīgā specialitātē;
– teicamas valsts valodas zināšanas;
– spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
– atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
– komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Galvenie pienākumi:

– strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;

– organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;

– konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;

– veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;

– veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību.
– pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
– izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiks 15 stundas nedēļā;
 • atalgojums pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, profesijas klasifikatora kods: 2352 01;
 • darba uzsākšanas laiks: 2021.gada 1. septembris vai pēc vienošanās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt iestādes vadītājai S.Liepai uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Parka iela 14, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215.