Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra aicina darbā kartogrāfu

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra aicina darbā kartogrāfu

kartogrāfs

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (Reģ. Nr. 90002065000) konkursa kārtībā aicina darbā KARTOGRĀFU Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļā.

Amata pienākumi:

  • Veikt kamerālo dešifrēšanu liela mēroga (1:2000 – 1:10 000) ģeotelpisko datu, topogrāfisko karšu vai plānu sagatavošanas vai aktualizācijas vajadzībām;
  • veikt mēroga 1:25 000 karšu datu sakārtošanas un noformēšanas darbus;
  • veikt lauku apsekošanas darbus.

Prasības kandidātiem:

  • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība kartogrāfijā, ģeogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā vai citā radniecīgā specialitātē;
  • zināšanas par ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammām  un darba iemaņas ar biroja datorprogrammām (pieredze darbā ar speciālām ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammām (ESRI ArcGIS, QGIS, MicroStation) tiks uzskatīta par priekšrocību.);
  • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

  • Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
  • Iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
  • Sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorijai: 750 EUR, 2.kategorijai: 790 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 840 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorijai: 880 EUR (bez pieredzes  Aizsardzības ministrijas resorā), 930 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) (pirms nodokļu nomaksas) un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
  • Darba vietu Valmierā.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu:  ar norādi “Kartogrāfs Valmierā”. Pieteikšanās līdz 18.06.2021.

Kontakttālrunis: 26573186.

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra informē, ka šī atlases konkursa ietvaros pretendentu pieteikumu dokumentos sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā (tai skaitā, lai nodrošinātu likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasības).

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra), reģ. nr. 90002065000, O.Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. +371 28655590, fakss +371 29370505, www.lgia.gov.lv, e-pasts: .

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.