Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Kocēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu

Kocēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu

Kocēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu

Kocēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku

 

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • diagnosticēt bērnu socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību un bērnu vecākiem, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un Jums ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • 0,354 likmes;
 • atalgojumu EUR 293,82 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • atsaucīgu kolektīvu.

 

Curriculum Vitae (CV) un pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: ar norādi “Sociālais pedagogs” līdz 2021.gada 15. novembrim.

 

Tālrunis uzziņām: 26856124, PII “Auseklītis” vadītāja Sandra Grīnliņa

 

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām.