Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Kocēnu PII “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu

Kocēnu PII “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu

Kocēnu  pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” aicina darbā sociālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2359 01) uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • diagnosticēt bērnu socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un bērnu vecākiem, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

Prasības pretendentam:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

Mēs piedāvājām:

 • 0,354 likmes;
 • atalgojumu 293,82 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • atsaucīgu kolektīvu.

Curriculum Vitae (CV) un pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: ar norādi “Sociālais pedagogs” līdz 2021. gada 29. oktobrim.

Tālrunis uzziņām: 26856124, PII “Auseklītis” vadītāja Sandra Grīnliņa.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.