Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Jura Neikena Dikļu pamatskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā pirmsskolā

Jura Neikena Dikļu pamatskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā pirmsskolā

direktora vietnieku izglītības jomā pirmsskolā Dikļu psk

Pievienojies mūsu komandai!

Jura Neikena Dikļu pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā pirmsskolā (profesijas klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un vadīt izglītības procesu;
 • koordinēt grupu skolotāju darbu un profesionālo pilnveidi;
 • veidot un attīstīt Iestādes tradīcijas, izglītojošus un kultūras pasākumus;
 • pārraudzīt un koordinēt sadarbību ar vecākiem;
 • piedalīties Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • veicināt Iestādes izglītības programmu saturisko pilnveidi;
 • veidot pozitīvu un labvēlīgu vidi katra izaugsmei;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

Ja Tev ir vēlme:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā;
 • izpratne par izglītības jomu reglamentējošiem tiesību aktiem, kā arī mācību un audzināšanas darba metodiku;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām;
 • kompetences: spēja plānot un organizēt savu darbu, radoša un atbildīga attieksme pret darba pienākumiem, prasme strādāt komandā, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku nepilnas slodzes darbam (20 stundas nedēļā);
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • sakārtotu darba vidi Jura Neikena Dikļu pamatskolas PI grupās Zilākalnā.

CV, motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”) un augstākās izglītības dokumenta kopiju gaidīsim līdz 2024.gada 15.februārim sūtīt uz e-pastu: .

Tālrunis informācijai: 29578658.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām.