Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vadošā eksperta ierēdņa amata vietu Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamentā

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vadošā eksperta ierēdņa amata vietu Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamentā

Dabas aizsardzības pārvalde logo

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vadošā eksperta ierēdņa amata vietu (ar juridisko izglītību) Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamentā (administratīvā procesa jomā) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze). 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • darba pieredze juridiskajā specialitātē vismaz divi gadi;
 • priekšroka kandidātiem ar darba pieredzi valsts vai pašvaldības iestādē;
 • spēja analītiski domāt;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • spēja efektīvi strādāt patstāvīgi, paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Galvenie darba pienākumi:

 • Izskatīt iesniegumus un sagatavot lēmumus par kompensāciju piešķiršanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;
 • Nodrošināt pārvaldes lēmumu lietderības un tiesiskuma kontroli– izskatīt sūdzības, apstrīdēšanas iesniegumus un sagatavot lēmumus, paskaidrojumus tiesībaizsardzības iestādēm un tiesām, kā arī ieviest vienotu pieeju šādās iestādes darbības jomās:
 • atļauju, saskaņojumu un atzinumu jomā, kas izsniegti saskaņā ar dabas aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem,
 • īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarīto zaudējumu un kompensācijas apmēra noteikšanā
 • sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanā,
 • mikroliegumu noteikšanā;
 • Savas kompetences ietvaros sniegt juridisko atbalstu, konsultācijas pārvaldes darbiniekiem.

Piedāvājam:

 • profesionālās attīstības un izaugsmes iespējas;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citus iestādē noteiktos motivācijas elementus atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem;
 • iespēju daļēji strādāt attālināti;
 • ērtu un komfortablu darba vidi, kā arī atsaucīgus kolēģus;

Mēnešalga: 1483 EUR (bruto).

Amats klasificēts 28.1. amatu saimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā.

Pārbaudes laiks: 6 mēneši

Darbavieta: jebkurā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā (Siguldā, Rēzeknē, Salacgrīvā, Šlīterē, Daugavpilī) ar iespēju strādāt attālināti.

PIESAKIES līdz 26.04.2024. atsūtot CV ar galveno darba pienākumu aprakstu un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi:  ar norādi “Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vadošā eksperta amata konkursam”. Tālrunis uzziņām 29185912.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti otrajai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, reģistrācijas Nr.0009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150. Papildu informācija par personas datu apstrādi: https://www.daba.gov.lv/lv/privatumu-politika#dabas-aizsardzibas-parvaldes-privatuma-politika