Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Brenguļu sākumskola aicina darbā speciālo pedagogu

Brenguļu sākumskola aicina darbā speciālo pedagogu

Pievienojies mūsu komandai!

Brenguļu sākumskola aicina darbā speciālo pedagogu (profesijas klasifikatora kods 2352 03) uz nenoteiktu  laiku. Darba vietas adrese: “Avotkalni”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Valmieras novads.

Ja Jūs vēlaties:

  • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem un palīdzēt, konsultēt pirmsskolas izglītības skolotāju darbā ar izglītojamo, kuram nepieciešams atbalsts;
  • īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus; aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;

un Jums ir:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

mēs piedāvājam:

  • 0,090 likmes, 2.700 stundas nedēļā
  • atalgojumu EUR 81,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
  • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  • darbu profesionālā vidē un draudzīgā kolektīvā.

Curriculum Vitae (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam sūtīt uz e-pastu:   ar norādi “Speciālais pedagogs”, līdz 2022.gada 30.novembrim.

Tālrunis papildu informācijai: 29267815.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.