Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Aicina darbā Tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieku

Aicina darbā Tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieku

Pievienojies mūsu komandai!

 

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieku/-ci uz noteiktu laiku.

 

Ja Tev ir vēlme:

 • sadarbībā ar Pārvaldes vadītāju organizēt un plānot Pārvaldes darbu;
 • līdzdarboties Valmieras novada Tūrisma attīstības stratēģijas un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, sagatavot to ieviešanas monitoringa ziņojumus;
 • pārzināt Valmieras novada, Vidzemes reģiona un Latvijas tūrisma piedāvājumu, apkopot un analizēt tūrisma statistiku;
 • nodrošināt Valmieras novada tūrisma uzņēmēju konsultatīvas padomes sēdes;
 • plānot un organizēt Valmieras Tūrisma informācijas centra ikdienas darbu;
 • izstrādāt priekšlikumus vietēja, reģionāla vai nacionāla mēroga normatīvo aktu pilnveidei vai jaunu dokumentu izstrādei tūrisma jomā;
 • veicināt jaunu tūrisma produktu attīstību Valmieras novadā, izmantojot ES vai cita ārējā finansējuma piesaisti tūrisma nozares attīstībai;
 • pārstāvēt Pašvaldību dažādās ar tūrismu saistītās organizācijās, projektos un pasākumos;
 • piedalīties ar Pārvaldes darbu saistīto normatīvo aktu izstrādē un to pilnveidošanā, kā arī nodrošināt citu Pārvaldei noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

un ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tūrisma nozarē, vai citā līdzīgā darbības sfērā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze tūrisma jomā, kā arī nozares jaunāko tendenču pārzināšana (ar konkrētiem piemēriem, norādot savus veiktos pienākumus motivācijas vēstulē);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni, labas angļu un krievu valodas prasmes;
 • izpratne par attīstības plānošanas pamatprincipiem;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu sagatavošanā un vadībā;
 • kompetences: prasme izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem; lieliskas saskarsmes, organizatoriskas, komunikācijas un sadarbības prasmes; prasme organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta, precizitāte, atsaucība, ar pašiniciatīvu uz risinājumu vērsta attieksme pret darbu; spēja strādāt komandā; radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;
 • teicamas datorlietošanas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 11.mēnešalgu grupai no 1065 EUR līdz 1230 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

 

Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Tūrisma pārvaldes vadītāja vietnieka/-ces amatam”, līdz 2021.gada 5.novembrim  plkst.16.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.