Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Aicina darbā Dabas resursu pārvaldības nodaļas vides speciālistu

Aicina darbā Dabas resursu pārvaldības nodaļas vides speciālistu

Pievienojies mūsu komandai!

 

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes Dabas resursu pārvaldības nodaļā vides speciālistu (uz nenoteiktu laiku)

Ja Tev ir vēlme:

 • sagatavot pieteikumus dabas un vides resursu izmantošanas un citu atļauju saņemšanai, kā arī citu saistīto dokumentāciju;
 • piedalīties Koku novērtēšanas komisijā, izbraukuma sēdēs, sagatavot Koku novērtēšanas komisijas sēžu protokolus, lēmumu izrakstus un citu saistīto dokumentāciju;
 • uzturēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu, individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, septiķu un krājtvertņu reģistru un kontrolēt apsaimniekošanas nosacījumu izpildi;
 • piedalīties Valmieras novada plānošanas un citu dokumentu izstrādāšanā un uzraudzībā vides aizsardzības jomā; sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai;
 • sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību pēc pieprasījuma;
 • sagatavot ar vides pārvaldību saistītos līgumus un vienošanās;
 • iesaistīt sabiedrību Valmieras novada vides jautājumu risināšanā (organizēt sabiedriskās apspriešanas);

un ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs;
 • darba pieredze ar vides nozari saistītā jomā vismaz trīs gadus, kā arī nozares jaunāko tendenču pārzināšana
 • vides aizsardzību un pārvaldību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze nozares terminoloģijas, ar vides nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 • izpratne par attīstības plānošanas pamatprincipiem un teritorijas attīstības plānošanas principiem;
 • kompetences: ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt datus, strādāt intensīvi, savu pilnvaru robežās patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus;
 • valsts valodas prasme augstākā līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 10. mēnešalgu grupai no 1090 EUR līdz 1135 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • labus darba apstākļus;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas.

 

CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz  vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „ Vides speciālista amatam” līdz 2021. gada 22.oktobrim plkst. 16:00.

Tālrunis papildu informācijai: 64207138.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.