Daiga Rokpelne saņēmusi Kultūras ministrijas Atzinības rakstu

Trešdien, 24.novembrī, par nozīmīgu ieguldījumu Valmieras bibliotēkas attīstībā Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu saņēma Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne.

2021.gadā aprit 25 gadi, kopš Valmieras bibliotēku vada Daiga Rokpelne. Šajā laikā Valmieras bibliotēka ir kļuvusi par spilgtu gaismas punktu Latvijas bibliotēku Gaismas tīklā, kā arī ieguvusi atpazīstamību nozares starptautiskajā vidē.

1998.gadā sākās Valmieras bibliotēkas sadarbība ar Vidzemes Augstskolu. 2007.gadā, pārbūvējot ēku Cēsu ielā 4 Valmierā un apvienojot Valmieras bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku, tika izveidota Valmieras integrētā bibliotēka. Novatoriskais sadarbības veids jau 14 gadus apvieno divas neatkarīgas bibliotēkas, to informatīvos un personāla resursus, kopīgi piedāvājot plašāku pakalpojumu klāstu ikvienam interesentam un veidojot bibliotēku kā nozīmīgu kultūras, mūžizglītības un sabiedrības saskarsmes centru ar tolerantu, neitrālu, drošu un iekļaujošu vidi, kas veicina mācīšanos, dod publisku piekļuvi informācijai un daudzveidīgiem resursiem, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem uzlabot savu dzīves kvalitāti un sekmēt izaugsmi.

Daigai Rokpelnei piemīt tālredzīgs profesionāls redzējums, iniciatīva un nebeidzama vēlme veicināt nozares izaugsmi un attīstību, arvien izvirzot vadītajai iestādei jaunus mērķus un uzdevumus. Tas rezultējas ar jaunu pakalpojumu, darba formu un tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkas ikdienā. Saredzot katra darbinieka potenciālu un veicinot profesionālo izaugsmi, tiek nodrošināta zināšanu un prasmju pārmantojamība kolektīvā. Tā rezultātā Valmieras bibliotēka ir kļuvusi par vienu no Latvijas bibliotēku nozares līderēm.

No 2005. līdz 2020.gadam Valmieras bibliotēka īstenoja projektu ”EUROPE DIRECT informācijas centrs Valmierā” (EDIC). Projekta vadītāja Daiga Rokpelne palīdzēja tam kļūt par būtisku punktu aptverošā tīklā Eiropas Savienībā, ļaujot Eiropas Komisijai sazināties ar cilvēkiem visā Eiropā. Europe Direct tīkla mērķis ir iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijās pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai sniegt informāciju par visām Eiropas Savienības darbības jomām un par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā. EDIC bija uz bibliotekāriem un iedzīvotājiem vērsts projekts, kas deva ieguldījumu bibliotekāru un sabiedrības pārstāvju mūžizglītības jomā, veidojot bibliotekārus kā daudzpusīgus informācijas speciālistus un izglītojot sabiedrību. Projekta laikā Valmieras bibliotēka iniciēja un piedalījās biznesa foruma “Māksla būt uzņēmējam” veidošanā.

Daiga Rokpelne ir atpazīstama ne tikai Latvijas bibliotekārajā vidē, bet arī starptautiskā mērogā. Daudzu gadu garumā, pateicoties Daigas Rokpelnes entuziasmam un iniciatīvai, Valmieras bibliotēka piedalās dažādos starptautiskos tīklos un projektos. Tāpat Daigas Rokpelnes ierosinājums bija dalība starptautiskās organizācijas EIFL (elektroniskā informācija bibliotēkām) atbalstītajā projektā “Lasi un tev sekos”, kas savukārt rosināja Latvijas kultūrtelpā virzīt ideju par e-grāmatu nepieciešamību bibliotēkās.

2013.gadā Daiga Rokpelne saņēma konkursa “Eiropas Gada cilvēks 2013” nomināciju. Augstais novērtējums tika piešķirts par ieguldījumu Valmieras integrētās bibliotēkas attīstībā, kas kļuvusi par veiksmīgāko pilsētas un augstskolas bibliotēkas sadarbības piemēru Latvijā, un par prasmi veidot Valmieras bibliotēku kā nozīmīgu sabiedrisko procesu norises vietu, un aktīvu līdzdalību Eiropas vērtību popularizēšanā.

2019.gadā Valmieras integrētā bibliotēka saņēma Latvijas Bibliotēku biedrības Gada balvu “Gada bibliotēka 2018”. Augsti tika novērtēts bibliotēkas darbs sadarbības veicināšanā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un tradīciju turpināšanā, kā arī kvalitatīvā un radošā darbība, veidojot bibliotēku par nozīmīgu zināšanu un sabiedrības tikšanās centru.

Daiga Rokpelne darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās: fonda atvērtai sabiedrībai DOTS valdē, Daiga Rokpelne ir Valmieras novada fonda un nevalstiskās labdarības organizācijas Valmieras Zonta klubs līdzdibinātāja. Dalība profesionālajās organizācijās un tīklos: Latvijas Bibliotekāru biedrība; iniciatīva Lighthouse libraries; Public Libraries 2020; Public Libraries 2030; Latvijas Bibliotēku padome; International Network of Emerging Library Innovators (INELI); CombiLib.