Dabas koncertzāle zem ozola (2023)

Dabas koncertzāle zem ozola (2023)

Dabas koncertzāle zem ozola (2023)

Projekta īstenotājs: Iniciatīvas grupa “Zilkalnieši”
Pašvaldības finansējums: EUR 962,69
Projekta mērķis: Palielināt brīvā laika pavadīšanas iespējas Zilākalna iedzīvotājiem, organizējot Nikolaja Puzikova koncertu “Zilākalna vasara” Zilākalna parkā, iekļaujot aktivitāti “Dziesmu svētku vasara” un bērnu zīmējumu darbnīcas.
Paveiktais: Ap 340 pasākuma dalībnieku varēja dziedāt kopkorī “Lilioma dziesmu”, kā arī dziedāt līdzi Nikolaja Puzikova populārākajām dziesmām, vairāk kā 35 bērni piedalījās zīmēšanās darbnīcā.