Ceļš uz UNESCO mantojuma sarakstu turpinās

2022.gada septembrī sadarbībā ar Jāņa Rozes apgādu klajā nākusi Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Kultūras un mākslu institūta pētnieku kolektīvā monogrāfija “Kultūras mantojuma kopienas: prakses, attīstība un izaicinājumi” (zin.red. R.Muktupāvela, A.Laķe un B.Tjarve). Monogrāfija turpina LKA pētnieku iesāktos pētījumus kultūras mantojuma jomā, šoreiz pievēršoties mantojuma kopienām – analizējot, kā sabiedrības grupas piedalās mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Monogrāfijā analizētas arī Gaujas plostnieku amatu prasmes.

Biedrība “Gaujas plostnieki” ir saņēmusi iepriecinošu ziņu – sešu valstu (Austrijas, Čehijas, Latvijas, Polijas, Spānijas un Vācijas) kopīgās nominācijas “Plostnieku amata prasmes” pieteikums ir saņemts UNESCO un 2022. gadā tiks izskatīts jautājums par tā pievienošanu UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajam sarakstam.

Ar nominācijas pieteikumu, fotogrāfijām un visu valstu kopīgo filmu iespējams iepazīties šeit: ieej.lv/plostnieku_prasmes_unesco

Foto -Vladimir Brjunin