Infrastruktūra

Infrastruktūra

Detālplānojums
08.01.2024

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 28.12.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.664…

Lasīt vairāk
Atpūtas vieta pie Zilākalna karjera
21.12.2023

Labiekārtota atpūtas vieta pie Zilākalna karjera

Noslēgusies LEADER projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” īstenošana. Šoruden uzstādīti arī pārējie projektā paredzētie labiekārtojuma elementi: divvietīga pārģērbšanās kabīne, trīs velostatīvi, atkritumu urnas, kā arī aprīkota ugunskura vieta,…

Lasīt vairāk