Camphill nodibinājums “Rožkalni” iesaistās projektā “Pats savam saimes galdam”

Camphill nodibinājums "Rožkalni"

Šogad Camphill nodibinājums “Rožkalni” ir apstiprināts dalībai Borisa un Ināras Teterevu fonda dārzkopības projektu programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”! Projekta dalībniekiem kā atbalsts tiks izsniegtas sēklas, stādi un dārza kopšanas piederumi savā pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Tāpat dalībnieki varēs saņemt speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu bagātīgu ražu.

Camphill nodibinājums “Rožkalni” projekta ietvaros ieplānojuši divas atvērtās lekcijas. Lekciju tēmas “Biodinamiskais komposts un preparāti” un “Augsne un augsnes mikrobioloģija” izklāstīs Dace Zariņa, kura ir biodinamiskās lauksaimniecības un augsnes veselības entuziaste – attiecīgi 11. maijā un 15. jūnijā, no plkst. 14.00. Atvērtā fermentēšanas darbnīca ir ieplānota 15.septembrī, plkst. 14.00 un to vadīs dabas un ārstniecisko augu pazinēja Zeltīte Kaviere. Iepriekš pieteikties zvanot pa tālruni 29108235 (Anitra).

Tāpat projekta ietvaros plānotas kartupeļu stādīšanas un novākšanas, ogu krūmu un augļu koku stādīšanas talkas, kur tiks aicinātas skolēnu grupas un brīvprātīgie no vietējā novada, lai caur darbu un aktivitātēm veicinātu personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem integrāciju sabiedrībā un veidojot sabiedrības izpratni par dažādām sabiedrības daļām, tai skaitā personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un dzīvi kopienā. (var sekot līdzi aktuālajai informācijai Camphill nodibinājums “Rožkalni” Facebook un Instagram kontos.)

Camphill Rožkalni darbojas jau 25 gadus ar mērķi veidot ciematu, kur nodrošina dzīves un darba apstākļus pieaugušām personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un dažādu garīgo atpalicību, veicinot šo personu sociālo adaptāciju, nodrošinot jēgaspilnu darbu un sadzīvi. Capmhilā Rožkalni šobrīd dzīvo 10 pilngadīgas personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Camphill Rožkalni ir bioloģiska saimniecība, kur ciemnieki strādā pēc biodinamiskajiem saimniekošanas principiem, uzturot govju un vistu kūti, dārzu un apsaimniekojot lauksaimniecības zemi (~30ha), katru darba dienu apmeklējot arī specializētās darbnīcas.

Šogad 28 bezpeļņas organizācijas saņems Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu vismaz 825 mājsaimniecībām – iesaistoties dārzkopības projektos, ļaudis pašu spēkiem izaudzēs pārtiku sev un ģimenei.

Vairāk par projektu: https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/saimes-galdam

Anitra Šatrovska, izpilddirektore

Camphill nodibinājums “Rožkalni”