Būt uzticīgam dejai – Uldim Žagatam 95

Uldim Žagatam -95

“Ikvienam ir jāpasaka savs vārds savā laikā,” uzskatīja Uldis Žagata (17.03.1928.–17.06.2015.). Viņš savu vārdu teica dejas valodā, atstājot pūrā ap 300 skatuviskās tautas dejas. Ar saknēm Rūjienā un milzu panākumiem Latvijas dejas attīstībā.

Baleta mākslinieks, horeogrāfs un dejas pedagogs, latviešu folkbaleta izveidotājs un viens no spilgtākajiem šī žanra baletmeistariem. No 1970. gada U.Žagata bijis 15 Deju svētku virsvadītājs un Goda virsvadītājs, vairāku svētku mākslinieciskais vadītājs un režisors.

Ulda Žagatas šūpulis kārts 1928. gada 17. martā Jeru pagasta “Pērlēs”, toreizējā Oleru ciemā Rūjienas pusē. Bērnībā iepazīti lauku darbi un ganu gaitas. Vēlāk ģimene pārceļas uz Rīgu, seko mācības Operas un baleta teātra baleta studijā un Rīgas Horeogrāfijas skolā. No 1948. līdz 1968. gadam Uldis Žagata ir Operas un baleta teātra mākslinieks, izcils raksturlomu atveidotājs.

50. gados sākās viņa ceļš uz tautas deju, vadot deju kolektīvus Baldonē un Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. No 1963. līdz 1968. gadam U.Žagata ir tautas deju ansambļa “Dancis” mākslinieciskais vadītājs, bet 1968. gadā dibina profesionālo valsts deju ansambli “Daile” un kļūst par ansambļa māksliniecisko vadītāju. Ar “Daili” kopā pavadīti vairāk nekā 20 gadi, sasniedzot milzīgus panākumus un priecējot skatītājus Latvijā un ārpus robežām. Šajā lakā izdejotas 15 autorprogrammas un radītas vairāk nekā 200 skatuviskās jaunrades dejas.

Latviešu skatuviskās dejas attīstībai Uldis Žagata veltījis vairāk nekā 50 sava mūža gadus. Savā dejas karjerā viņš visu sasniedzis ar milzīgu darbu, un tādu pašu attieksmi prasījis no saviem dejotājiem. Vairāki no viņa audzēkņiem kļuvuši par vadošo deju kolektīvu vadītājiem Latvijā, skatuviskās dejas veidotājiem un virzītājiem.

Deju svētkos kopš 1970. gada iestudētas vairāk nekā 30 Ulda Žagatas dejas: “Es mācēju danci vest”, “Jautrās dzirnavas”, “Ai, tēvu zeme”, “Dejotprieks”, “Senais dancis”, “Dailes lokā”, “Zvejnieku svētkos”, “Garais dancis”, “Aiz ezera augsti kalni”, “Pūt, vējiņi!” un citas. Dejas iezīmīgas ar satura bagātību, formas daudzveidību, sarežģītu tehniku un emocionālu piepildījumu, deju uzvedumos rādīti spilgti raksturtēli, dziļi sakņots tautiskums un dejotāju personības atklāsme.

Ulda Žagatas darbs novērtēts ar goda nosaukumiem un apbalvojumiem, viņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks un Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts.

Ar mākslinieka veidotajām dejām izaugušas vairākas paaudzes, tās izdejojuši tūkstošiem Latvijas dejotāju. Uldis Žagata ir un paliek latviešu dejas lielmeistars, meklētājs, kurš meklēt un atrast aicinājis arī citus.

Avots:  www.enciklopedija.lv