Burtnieku pagasta Kalndzirnavās izveidota radoša skatu platforma

Burtnieku pagasta Kalndzirnavās izveidota radoša skatu platforma

Burtnieku pagasta Kalndzirnavās izveidota radoša skatu platforma

Senās Burtnieku vējdzirnavas šajā vasarā ieguvušas jaunu elpu – uz dzirnavu ēkas vaļņa izveidota radoša skatu platforma, kurā ikviens ir aicināts:

Projekta „Radošas skatu platformas izveide Burtnieku pagasta Kalndzirnavās” ietvaros ir atjaunoti vējdzirnavu mūri un veikta dzirnavu lodziņu apdare. Ārējās kāpnes ir aprīkotas ar funkcionālu rokas balstu. Arī senais dzirnavu valnis ir labiekārtots – uzstādīti atbilstoša dizaina soli, informācijas stendi, skatu rāmis un solārais apgaismojums.

Projekta Nr. 22-09-AL29-A019.2201-000004, kopējās attiecināmās izmaksas ir 29332,25 EUR – no tiem 26399,03 EUR ir ELFLA finansējums, un 2933,22 EUR – Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums. Projektu realizē biedrība Kalndzirnavas.