Burtnieku jauniešu centru vadīs Linda Laiva

Linda Laiva

31. augustā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti Burtnieku jauniešu centra vadītājas amatā apstiprināja Lindu Laivu.

L. Laiva Vidzemes Augstskolā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu tūrisma vadībā un tūrisma nozares uzņēmuma vadītāja profesionālo kvalifikāciju, studējusi Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijā par vidējās izglītības angļu valodas skolotāju, apgūti arī kultūras vadības pamati, piedalījusies vairākos profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos.


Profesionālā darbība L. Laivai saistīta gan ar vadību, gan pasākumu organizēšanu. Viņa ir vadījusi Alūksnes novada Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centru “Dailes”, kur sadarbībā ar vietējās skolas bērniem un jauniešiem organizēti kultūras un sporta pasākumi, apkārtnes sakopšanas talkas, galda spēļu vakari, rīkoti rokdarbu pulciņi un īstenotas citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Ir piedalījusies Erasmu+ stratēģiskās partnerības projektā “Job Yes!”, kā arī pildījusi biroja vadītājas un dažādu projektu producēšanas pienākumus ReTV komandā.

Pirmais darbs, ko vēlos paveikt Burtnieku jauniešu centrā, ir atvērt tā durvis jauniešiem, ne tikai tiešā, bet arī pārnestā nozīmē, lai viņiem būtu vieta, kur satikties, būt kopā, iedvesmoties un justies gaidītiem. Vēlos, lai jauniešu centrs ir droša vieta, kur jauniešiem ir ērti, bet vecākiem nav jāraizējas, kā viņu bērni pavada brīvo laiku. Saredzu ne tikai sadarbību ar Burtnieku Ausekļa pamatskolas bērniem un jauniešiem, bet arī ar vietējiem uzņēmējiem. Esmu iepazinusies ar citu Valmieras novada jauniešu centru darbību – Naukšēnos, Rūjienā, Mazsalacā, iedvesmojoties no viņu darba, mans pirmais mērķis ir piesaistīt aktīvus jauniešus, kuri līdzdarbosies centra darbībā, izveidot jauniešu domi, lai kopīgi pieņemtu jauniešiem aktuālus lēmumus,

L. Laiva iepazīstina ar saviem plāniem Burtnieku jauniešu centra attīstībā.


Burtnieku jauniešu centra vadītāja L. Laiva darba pienākumus sāks pildīt 2023. gada 25. septembrī.