Burtnieku ezerā veikta ūdensaugu pļaušana

Ar mērķi uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti un atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas, Burtnieku ezerā veikta daļēja piekrastes niedru/meldru joslas izpļaušana un izvākšana atsevišķās ezera teritorijās kopumā 15 hektāru platībā.

Pirms ūdensaugu pļaušanas  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” veicis ihtiofaunas izpēti.

Ūdensaugu pļaušanu veica SIA “Piekrastei.lv” Valsts zivju fonda projekta Nr. 21-00-S0ZF02-000064 “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2021. gadā” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 18153,21 eiro, no kuriem 13859,87 eiro – Valsts zivju fonda finansējums, 4293,34 eiro – pašvaldības finansējums.