Burtnieku Ausekļa pamatskolā īstenos speciālās pamatizglītības programmu

Burtnieku Ausekļa pamatskola

No 2023./2024. mācību gada Burtnieku Ausekļa pamatskola turpmāk īstenos arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Vajadzību licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem saskatījām, izvērtējot augošo vajadzību pēc īpaša atbalsta skolēniem mācību procesā, jo īpaši eksaktajos mācību priekšmetos. Skolā darbojas logopēds, skolotāja palīgs, trīs speciālisti ir ar speciālā pedagoga kvalifikāciju, plānojam arī turpmāku pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību. Liela priekšrocība ir skolas nelielās klašu grupas, tādējādi varam nodrošināt individuālu pieeju skolēnam, ko paredz speciālā izglītības programma,

Ilze Ažubele, Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktore.


Lēmums veikt grozījumus Burtnieku Ausekļa pamatskolas nolikumā, iekļaujot jauno speciālās izglītības programmu, pieņemts 29. jūnija Valmieras novada pašvaldības domes sēdē.


Burtnieku Ausekļa pamatskolā 2022./2023.mācību gadā izglītojās 84 skolēni.