Burtnieku apvienības pārvaldes vadība turpmāk atradīsies Burtniekos

Burtnieku apvienības pārvalde

Lai nodrošinātu Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes pieejamību tuvāk Burtnieku apvienības teritoriālajam centram, augusta noslēgumā pārvaldes vadība ir pārcelusies no Valmiermuižas, Vanagu ielas 4, uz Burtniekiem.

Sākot ar pirmdienu, 29. augustu, Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa un saimnieciskās nodaļas vadītājs Pēteris Rava strādā pārvaldes telpās Burtniekos, Jāņa Vintēna ielā 7. Tāpat, Jāņa Vintēna ielā apmeklētājus pieņems bāriņtiesas locekle Dace Rika, budžeta ekonomiste Inese Karnāte un citi pašvaldības darbinieki, kuru darba specifika būs saistīta ar Burtnieku apvienības teritoriju.

“Burtnieku apvienības pārvalde nu pavisam pilnvērtīgi darbojas Burtniekos, līdz ar to esam izpildījuši burtnieciešiem pirms gada doto solījumu, kad svinīgi piestiprinājām pārvaldes plāksni pie ēkas Jāņa Vintēna ielā 7, Burtniekos. Kopš 2009. gada Burtnieki bija novada administratīvais centrs vien teorētiski, jo faktiski novada pašvaldības vadība un administrācija atradās Valmiermuižā. Tagad esam ģeogrāfiski daudz tuvāk pārējo 5 apvienības pagastu iedzīvotājiem un saviem kolēģiem, tāpat atvieglots ikdienas darbs un iespējas operatīvi reaģēt, pārraudzīt īpašumu un teritorijas apsaimniekošanas darbu norisi,”

atzīst Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja Kristīne Auziņa.

Savukārt, rūpējoties par nekustamo īpašumu pārvaldību un saimniecisko jautājumu risināšanu visā Burtnieku apvienības teritorijā, īpašumu apsaimniekošanas speciālisti un saimniecības vadītāji tāpat kā līdz šim turpina darbu Matīšu, Vecates, Rencēnu, Ēveles, Valmieras un Burtnieku pagastos. Darbu Matīšos turpina arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Ar Burtnieku apvienības pārvaldes darbinieku kontaktinformāciju aicinām iepazīties šeit.