Burtnieku apvienībā īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu projekti

Šī gada sākumā Valmieras novada Burtnieku apvienībā pašvaldība aicināja iedzīvotājus iesniegt projektu pieteikumus publiskās teritorijas sakopšanas, saturīgas, kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iniciatīvu īstenošanai “Vides attīstības projektu konkursa 2021” ietvaros. Konkursā tika saņemti 28 projektu pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu līdz 500 EUR saņēma 15 iniciatīvas. Kopumā projektu īstenošanai piešķirts finansējums 7466,37 EUR apmērā.

Ar pašvaldības piešķirtā finansējuma palīdzību šogad īstenoti baznīcu izgaismošanas projekti Burtniekos un Ēvelē. Labiekārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi – Lizdēnos atjaunots gājēju celiņa segums, Valmiermuižā uzstādīts galdiņš ar soliem, bērnu rotaļu māja, ka arī iekārta vingrošanas treniņiem, Ēveles iedzīvotāji mājas “Ozolgatves” pagalmā uzstādījuši koka šūpuļkrēslu, solus un galdus. Ik gadu neatņemama vides labiekārtošanas iniciatīva ir esošo rotaļu laukumu atjaunošana, papildināšana vai jaunu laukumu izveide. Šogad rotaļu laukuma atjaunošana veikta Valmiermuižas parkā, atjaunošana un paplašināšana pie Valmiermuižas staļļiem, kā arī no jauna izveidota rotaļu vieta “Dzirnavu laukumā” Matīšos. Padomāts arī par atpūtas vietām pieaugušajiem, aprīkojot ar soliņiem, galdiem un stādījumiem publiskās teritorijas pie Rencēnu pamatskolas liepu alejas, Burtnieku ev.lut. baznīcas un Matīšu “Dzirnavu laukumā”. Projektu ietvaros veikti uzlabojumi arī Valmiermuižas sporta infrastruktūras objektos – atpūtas parkā “AVOTI” ierīkots apgaismojums distanču slēpošanas trasei, pie tenisa kortiem uzstādītas skatītāju tribīnes, bet pie BMX trases finiša zonas iestādīti dekoratīvie augi, kas veido drošības “sienu”.

Paldies visiem projektu īstenotājiem! Lai enerģijas, darba spara un izdomas nepietrūkst arī turpmāk!

Biedrība “Ozolgatves”
Biedrība “Burtnieku ezerkrasts”
Biedrība “Lizdēnu nākotne”
Burtnieku ev.lut. baznīcas draudze