Burtniekos aizvadīta pašvaldības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem

Otrdien, 27. februārī, Burtnieku Kultūras centrā aizvadīta Valmieras novada pašvaldības domes deputātu, Burtnieku apvienības un pašvaldības struktūrvienību vadītāju tikšanās ar Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu iedzīvotājiem. Uz tikšanos bija ieradušies 62 iedzīvotāji. 

Tāpat kā citās Valmieras novada vietās, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks iedzīvotājus iepazīstināja ar 2023. gada pašvaldības budžeta izlietojumu dažādās jomās, kā arī skaidroja, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nav valsts finansējuma, tāpēc līdzekļi jāatrod pašvaldības budžetā un nākas noteikt prioritārās jomas, kurām piešķirt finansējumu. Tika skaidrotas ieņēmumu un izdevumu izmaiņas laika periodā no 2021. – 2024. gadam. Klātesošos iepazīstināja arī ar citām nozīmīgām aktualitātēm Valmieras novadā, kā arī pastāstīja par pērn apvienības teritorijā paveikto un šogad plānotajiem darbiem. 

Burtnieku pagasta iedzīvotāji vēlējās uzzināt ieguvumus no Burtnieku Ausekļa pamatskolas pārcelšanas uz Burtnieku centru. Tikšanās laikā skaidrojām, ka šāds lēmums pieņemts ne tikai vērtējot esošo ēku tehnisko stāvokli, uzturēšanas izmaksas, skolēnu pavadīto laiku ceļā uz skolu, bet arī to, ka izglītības iestāde pagasta centrā varētu palīdzēt piesaistīt skolēnus. Tā arī aktivizēs un no jauna veicinās attīstību, sabiedriskās aktivitātes un būs jūtami lielāka rosība. Kā redzamākais piemērs, sporta iespēju paplašināšana. Notiek regulāras darba grupas tikšanās, ciešā apvienības pārvaldes sadarbībā ar skolas kolektīvu apzinātas iesaistīto pušu vajadzības, sagatavots projektēšanas darba uzdevums (tuvākajā laikā tiks sludināts iepirkums tā izstrādei).

Arī Burtnieku pusē satrauc veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība. Šogad Burtnieku pagastā ģimenes ārsts pārtrauca savas prakses darbību un jaunu diemžēl neizdevās piesaistīt. Iedzīvotājus informējām, ka ir uzsākts darbs pie telpu pielāgošanas medpunkta darbībai, kā arī uzrunāts ārsta palīgs, kurš sniegs medicīnisko palīdzību – noteiks diagnozi, konsultēs un sadarbībā ar ārstu izrakstīs receptes zālēm u.tml. 

Klātesošos interesēja arī pakalpojumu pieejamība. Stāstījām, ka pašvaldība iedzīvotājiem pagastu ciemos nodrošina iespēju pieprasīt un saņemt pašvaldības un arī valsts iestāžu pakalpojumus, tostarp arī bāriņtiesas sniegtos pakalpojumus. Vērtējot speciālistu noslodzi, darbojas pakalpojuma nodrošināšana noteiktos laikos vai pēc pieprasījuma. Iedzīvotājs saņemt informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem klātienē var pie klientu apkalpošanas speciālistiem, bibliotēkās, bet elektroniski tīmekļvietnē valmierasnovads.lv

Līdzīgi kā citur Valmieras novadā – arī šeit iedzīvotājus satrauc autoceļu stāvoklis un to uzturēšana. No iedzīvotājiem izskanēja autoceļu posmi, kuri būtu jāuzlabo vai jānodrošina kvalitatīvāka uzturēšana. Arī šeit sanākošajiem skaidrojām, ka pašvaldībā komunicējam ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par iedzīvotājiem svarīgiem posmiem, kuriem nepieciešami remonti, būtu biežāk jāveic uzturēšanas darbi. 

Iedzīvotāji izmantoja iespēju pārrunāt arī SIA “Kocēnu Komunālā saimniecība” nodrošinātos pakalpojumus, nepieciešamību maksāt ieejas maksu pašvaldības amatiermākslas kolektīvu pasākumos, siltumenerģijas tarifus apdzīvotajā vietā “Penči”, Jāņa Vintēna ielas nosaukuma maiņu u.c. jautājumus.

Noslēdzošā tikšanās ar iedzīvotājiem norisināsies 28. februārī Valmierā.