Bruņotie spēki šogad organizēs otro rezervista militārās pamatapmācības kursu

Nacionālie bruņotie spēki šogad organizēs otro rezervista militārās pamatapmācības kursu, kurš notiks no 6. līdz 28.augustam. Apmācības kursam varēja pieteikties līdz 17.jūlijam. Mācības trīs nedēļu garumā notiks NBS Mācību vadības pavēlniecības Kājnieku skolā Alūksnē. Sekmīgi apgūstot militārās pamatapmācības kursu, rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu, un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus.

22. un 23. jūlijā šogad pirmo gadu tiks izvērsti iesaukšanas centri (Rīga- Krustabaznīcas iela 9, Valmiera- Meža iela 12a, Preiļi- Daugavpils iela 34, Kuldīga- Liepājas iela 31). Divas dienas – 22. un 23. jūlijā iesaukšanas centi darbosies Rīgā, Valmierā un Kuldīgā, taču Preiļos vienu dienu- 22.jūlijā.

Tie Latvijas pilsoņi bez militārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), kas nebūs paguvuši pieteikties līdz 17.jūlijam, varēs izmantot iespēju ierasties dzīvesvietai tuvākajā iesaukšanas centrā klātienē, uzrādot personas apliecinošu dokumentu uz vietas tiks pārbaudīti personas dati. Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs medicīniskā komisija un dos slēdzienu vai rezervists var uzsākt militārās apmācības kursu.

Apmācības kursam aicinām pieteikties jauniešus, vecumā no 18 gadiem, vidusskolu absolventus, studējošos, kuri vēlas saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, ar mērķi iepazīt militāro vidi un iespējams pēc militārās apmācības kursa beigšanas izvēlēsies veidot tālāko karjeru profesionālajā dienestā vai dienestā Zemessardzē. Latvijas pilsoņus, kuri iepriekšējos gados mācījušies jaunsardzē vai apguvuši valsts aizsardzības mācības programmu, bet nav kļuvuši par rezerves karavīriem. Aicinām pieteikies arī karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta vai zemessargi pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, un nav apguvuši pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī, kā arī civilos darbiniekus, kas strādā aizsardzības nozarē.

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervisti apgūst pamatus  šādās specialitātēs: radiostaciju sakarnieks, granātnieks – operators, ložmetējnieks, ložmetējnieka palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu. 

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teorētiskās un praktiskās ieskaites. 

Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir kriminālā sodāmība, rezervistus, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji, kā arī personas, kuri dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 31.50 eiro dienā.  To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Papildus, rezervisti saņems arī karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.

            Ja rodas jautājumi par rezervista militārās pamatapmācības kursu aicinām sazināties ar Rezerves personāla uzskaites biroju  pa tālruni 67800270 vai e-pastu 

Informāciju sagatavoja:

NBS AŠ Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes

Mobilizācijas un rezerves karavīru apmācību plānošanas daļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Vircavniece