Brīvās medību platības Valmieras novadā

Medību tornis

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” 7. punktu, informējam par pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām:

  • “Mežamuižnieki”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 96440050098, 4,13 ha platībā;
  • “Mežvidi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 96440010046, 27,7 ha platībā;
  • “Mežvidi”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 96440010031, 12,1 ha platībā;
  • “Tilcēni-1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 96480140026, 40,88 ha platībā.

Lai pieteiktos uz kādu no brīvajām medību platībām, lūdzam iesniegt iesniegumu pašvaldībā saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu 10. punktu.

Medību tiesību nomas pretendenta iesniegums atrodams šeit.