Biedrības „Valmieras pilsētas pensionārs’’ darba plāns

Biedrības „Valmieras pilsētas pensionārs’’, darba plāns 2023.gada oktobrim.


Pulciņu nodarbības:

 • Vingrošana 1. grupai – trešdienās un piektdienās plkst 10.00;
 • Vingrošana 2.grupai – trešdienās un piektdienās plkst 11.30;
 • Vingrošana 3. grupai – piektdienās plkst. 13.00;  
 • Deju kopas “Atvasara”, mēģinājums – otrdienās plkst.10.00 un ceturtdienās (Valmieras Kultūras centrā) plkst.9.30;
 • Šlāgergrupas mēģinājums otrdienās plkst. 12.30;
 • Dizaina studija 10. oktobrī un 24. oktobrī plkst. 12.00;
 • Novusa spēle otrdienās plkst. 10.00;
 • Zolītes spēle ceturtdienās plkst. 10.00;
 • līnijdejas trešdienās plkst. 19.00;
 • Angļu valoda ceturtdienās plkst. 11.00;
 • Rokdarbu pulciņš 11. oktobrī un 25. oktobrī plkst. 10.00;
 • Šaha sekcijas turnīrs 8. oktobrī plkst.10.00 un 16. oktobrī plkst. 19.00;
 • Nūjošanas nodarbības pirmdienās un ceturtdienās plkst. 10.00.

Pasākumi:

 • Senioru dienas pasākums 1. oktobrī plkst. 15.00 – Kultūras centrā;
 • Tikšanās ar astropsiholoģi O.Meļķi 3. oktobrī plkst. 12.00;
 • Politiski represēto biedrības valdes sēde 4. oktobrī plkst. 10.00;
 • Pensionāru biedrības valdes sēde 5. oktobrī plkst. 13.00.;
 • Senioru skoliņas nodarbība 6.oktobrī plkst. 8.00 – Valmieras pilsētas novada skaistākie dabas objekti rudenī;
 • Groziņu pēcpusdiena 11. oktobrī plkst. 12.30;
 • Senioru skoliņa 18. oktobrī plkst.13.00 – Valmieras muzeja apmeklējums;
 • Diabēta biedrība strādā pirmdienās no plkst. 11.00.

Par bezmaksas juridiskajām konsultācijām lūgums sazināties pa tālruni 64231032.

Pensionāru biedrības dežurantes strādās no otrdienas līdz piektdienai no plkst.10.00 – 14.00.

Tālrunis 64231032, valdes priekšsēdētāja 28355209.
VPP valde.