Biedrības “Burtnieku kultūrvide” restarts

Biedrības “Burtnieku kultūrvide” restarts

Ar mērķi atbalstīt Burtnieku pagasta padomi ievērojamu kultūrvides objektu apzināšanā, sakopšanā, saglabāšanā un atjaunošanā, 2006. gadā tika izveidota biedrība “Burtnieku kultūrvide”. Daudzu gadu garumā biedrība ir realizējusi dažādus projektus, iesaistījusi vietējo kopienu pasākumos un aktivitātēs. Kopš biedrības dibināšanas ir pagājis pietiekami ilgs laiks, tāpēc radās nepieciešamība veikt izmaiņas, veikt biedrības restartu. 2022.gadā, piedaloties Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursā “Kapacitātes projekti”, tika gūts finansējums biedrības attīstības stratēģijas izstrādei. Piesaistot SIA “MeYou.One” speciālistus Ievu un Henriku Johansonus, notika divas stratēģijas izstrādes darbnīcas, kurās vietējie iedzīvotāji analizēja un izvērtēja kopienas stiprās un vājās puses, iespējas un vajadzības. Balstoties uz šo informāciju, tika aktualizēts biedrības mērķis, noteikta misija un vīzija. Svarīgi bija šo biedrības attīstības dokumentu izveidot reāli īstenojamu un praktiski izmantojamu, balstītu uz vietējās kopienas iespējām un vajadzībām.

2023.gadā jau realizēti vairāki attīstības stratēģijas rīcības plāna pasākumi. Ar vēlmi līdzdarboties un realizēt drosmīgas idejas, biedrībā uzņemti 10 jauni biedri, atjaunoti biedrības statūti, izveidots biedrības logo. Lai veiksmīgi veidotu biedrības atpazīstamību sociālajos tīklos, biedri apguva divu dienu digitālo apmācību kursu un tika izveidota biedrības facebook lapa, kurai jau ir 145 sekotāji. Sadarbībā ar Burtnieku kultūras centru noorganizētas vairākas radošās darbnīcas bērniem un ģimenēm. Divi biedrības pārstāvji apguva Demokrātijas akadēmijas programmu.

Projekts, kura galvenais mērķis bija izstrādāt biedrības attīstības stratēģiju, kas veicinātu biedrības izaugsmi un attīstību un celtu tās kapacitāti, ir noslēdzies. Jaunā biedrības komanda ir apņēmības pilna aktīvi darboties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidoties un smelties pieredzi līdzīgās organizācijās. Lai mums veicas!

Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmas ietvaros. Programma darbojas 15 Eiropas valstīs un tās galvenais mērķis ir palielināt iedzīvotāju līdzdalību un lomu dažādos procesos Latvijā un veicināt biedrību un nodibinājumu pāreju uz nākamo brieduma līmeni.

Marika Daļecka
biedrības “Burtnieku kultūrvide”
projektu vadītāja