Biedrībai “Gaujas plostnieki” apstiprināts projekts “Atbalsts Gaujas plostnieku amata prasmju saglabāšanai”

Gaujas plosts

Biedrībai “Gaujas plostnieki” apstiprināts projekts “Atbalsts Gaujas plostnieku amata prasmju saglabāšanai”. Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, ilgtermiņā nodrošinot Gaujas plostnieku amata prasmju ilgtspēju un attīstību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ikgadējo plosta siešanas un pludināšanas procesu, biedrība līdz šī gada beigām plāno iegādāties jaunus darbarīkus, saliekamus galdus un krēslus, kā arī reprezentācijas materiālus un vienota stila āra jakas, lai reprezentācijas pasākumos biedrībai nodrošinātu vienotu tēlu.

Projekts tiek īstenots mērķprogrammas “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” ietvaros, to finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.