Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs” pateicas par dāsno Kraukļu ģimenes dāvinājumu – klavierēm

Labais vairo labo!

Biedrība “Valmieras pilsētas pensionārs” pateicas par dāsno Kraukļu ģimenes dāvinājumu – klavierēm, kas tik ļoti nepieciešamas pulciņu nodarbībās. Biedrība izsaka pateicību arī Elvim un viņa komandai par klavieru nogādāšanu biedrības telpās.

Biedrībā “Valmieras pilsētas pensionārs” pastāvīgi darbojas 12 dažādi interešu pulciņi – deju kopa “Atvasara”, līnijdeju grupa, vingrošanas, dārzkopju, rokdarbu, nūjošanas pulciņi, šlāgergrupa ”Džambulaja”, novusa, zolītes un šaha spēles, erudītu pulciņš, dizaina studija, kā arī notiek angļu valodas apmācība. Biedrības valde organizē dažādus pasākumus un tikšanās, kurus apmeklē liels skaits pensionāru. Jau otro gadu, piedaloties Valmieras novada pašvaldības projektu konkursā, iegūti papildu līdzekļi, lai varētu organizēt “Senjoru skoliņas“ nodarbības, kas saistītas gan ar lekcijām un akcijām par veselību, veselīgu dzīvesveidu, gan arī tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Šajā vasarā sarīkotas piecas  ekskursijas pa Latviju un tuvajām kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju. Ziemas periodā tiek organizēti kopēji teātra un koncertu apmeklējumi Valmierā un Rīgā. Biedrības biedri aktīvi piedalījās senioru sporta spēlēs, kas šogad notika Rūjienā. Divas reizes gadā – Senioru dienā un Ziemassvētkos, ar novada pašvaldības finansiālu atbalstu tiek organizēti pasākumi Kultūras centrā.