Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina uz semināriem

zoom seminārs

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina uz semināriem! Informatīvais seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu LEADER 2. kārtā:

Rīcība 2.1.       Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

Rīcība 2.2.       Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai 

Rīcība 2.3.       Vietējo kopienu iniciatīvas 

24. maijā plkst. 16.00 Strenču pilsētas bibliotēkā, Valmieras novadā

28. maijā plkst. 16.00 Gaujienas muižas pilī, Smiltenes novadā