Biedrība “Latvijas Mazpulki” izsludina jaunatnes iniciatīvu pasākumu “Projektu nakts”

Jaunatnes iniciatīvu pasākums "Projektu nakts"

Pasākums norisināsies 24 stundu garumā 15. martā (no plkst. 13.00) un 16. martā (līdz plkst. 13.00) Džūkstes pamatskolā Džūkstes pagastā, Tukuma novadā.

“Projekta nakts” tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas jauniešu iniciatīvas savā novadā, tādējādi veicinot pilsonisko līdzdalību, iesaistoties kopienas dzīves uzlabošanā. Dalībnieki var ierasties bez projekta idejas un to izdomāt “Projektu nakts” laikā.

Pasākuma mērķauditorija: aicinām no vienas organizācijas, jauniešu centra, mazpulka pieteikties 3-4 jauniešus (13-25 gadus vecumā) un 1 mentoru – jaunatnes darbinieku, skolotāju, pilngadīgu NVO biedru vai mazpulka vadītāju.

Pasākuma aktivitātes:

 • 15. martā, pirmajā dienā, jaunieši secīgi soli pa solim strādās pie grupas projekta idejas ģenerēšanas un projekta plāna izstrādes, kas ietver sevī projekta mērķa definēšanu, mērķauditorijas, ietekmes un nepieciešamo resursu un to avotu apzināšanos. Būs iespēja dalīties ar iepriekšējo pieredzi un parādīt veidus, kā savu mērķu sasniegšanā iesaistīt plašāku sabiedrību, piesaistīt resursus.
 • Paralēli notiks mācības jauniešu mentoriem par mentoringa metodēm un prasmēm.
 • Dalībnieku darbu uzmanīs un padomu sniegs mentori un projekta organizatori, lai izstrādātā ideja būtu pēc iespējas labāka.
 • 16. martā jeb otrajā pasākuma dienā notiks iniciatīvu ideju prezentēšana žūrijai.
 • “Projektu nakts” pasākums tiks noslēgts ar žūrijas vērtējuma apkopošanu, uzvarētāju paziņošanu un 3 labāko ideju apbalvošanu.
 • Pēc pasākuma “Projektu nakts” organizatori nodrošinās administratīvu atbalstu, ja jauniešu grupa vēlēsies iesniegt kādu projekta pieteikumu kādā pašvaldībā vai citā fondā vai piesaistīt ziedotāju, sponsoru līdzekļus. Tāpat organizatori aicinās izvērtēt un dalīties pieredzē jauniešus, kas projektus būs īstenojuši Latvijas Mazpulku ikgadējos reģionālajos forumos.

Pasākuma izmaksas:

 • Dalība pasākumā “Projektu nakts” ir bezmaksas.
 • Dalībniekiem bez maksas tiks nodrošinātas ēdienreizes un kafijas pauzes.
 • Projekta ietvaros tiks apmaksāts sabiedriskais transports vai degviela nokļūšanai uz pasākuma vietu, bet ne autobusa nomas pakalpojums.

Pasākuma laikā tiks nodrošinātas gan telpas, kur strādāt un radīt idejas, gan vietu, kur atpūsties un izgulēties, gan ēdināšanu. Tomēr, lai darba process un atpūtas laiks būtu pēc iespējas kvalitatīvāks, dalībnieki tiek aicināti ņemt līdzi:

 • savus datorus un mobilos telefonus ar visiem tiem nepieciešamajiem lādētājiem;
 • matračus un guļammaisus jauniešiem – atpūtas brīžiem (komandu vadītājam – mentoram nodrošināta gultasvietas).

Lai pieteiktos pasākumam, ir jāaizpilda pieteikšanās anketa līdz 1. martam šeit.