Bezpeļņas organizācijas gūst Teterevu fonda atbalstu un palīdz ļaudīm izaudzēt pārtiku

Bezpeļņas organizācijas gūst Teterevu fonda atbalstu un palīdz ļaudīm izaudzēt pārtiku

Jau 10 bezpeļņas organizācijas saņems Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, lai šogad palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus. Tās aptvers 364 mājsaimniecības, darbos iesaistot teju 1100 iedzīvotājus sešos novados. Ļaudis saņems sēklas, stādus, dārza piederumus un dārzkopības speciālistu konsultācijas. Pieteikšanās fonda atbalstam turpinās. Organizācijas projektu ieceres var iesniegt vēl līdz 31. martam.

Šo atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz programmas “Pats savam saimes galdam” (www.saimesgaldam.lv) ietvaros. Pieteikties atbalstam ir aicinātas visu Latvijas reģionu bezpeļņas organizācijas. Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizēs konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

Lai piedalītos programmā, organizācijai vispirms līdz 31. martam fondam jānosūta īss ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: . Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu. Pretendenti finansējuma saņemšanai ir aicināti rūpīgi iepazīties ar nolikumu programmas vietnē www.saimesgaldam.lv. Finansējumu ieceru īstenošanai saņems visas atbilstošas organizācijas.

Šogad jau atbalstīti 5 projekti Kurzemē, 2 – Vidzemē un 2 – Latgalē. Savukārt Ziedot.lv projekts aptvers visu Latviju. Šobrīd atbalstītajos projektos iesaistīsies 364 mājsaimniecības. Borisa un Ināras Teterevu fonds šīm organizācijām ir atvēlējis grantus teju 24’000 eiro apmērā.

Pērn projektu konkursā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ieguva 23 bezpeļņas organizācijas. Tās dārzkopības darbos iesaistīja 814 mājsaimniecības 22 novados un 4 valstspilsētās. Programmā atbalstu ieguva 7 organizācijas Kurzemē, 7 – Vidzemē, 3 – Zemgalē, 5 – Latgalē. To projektos piedalījās attiecīgo organizāciju reģionu ļaudis. Savukārt Ziedot.lv projekts aptvēra visu Latviju. Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīra grantus 42 900 eiro apmērā.

Projektu pretendentus aicinām iepazīties ar programmas materiāliem:

Par Borisa un Ināras Teterevu fondu. Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. gadā nodibinātais ģimenes labdarības fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Plašāka informācija šeit.