Bezmaksas braucieniem derīgas līdzšinējās skolēnu apliecības

aņemšanai reģionālās nozīmes autobusos skolēniem, kamēr izgatavo jaunās skolēnu apliecības, jāiegādājas autobusa biļete. Tā jāsaglabā un pēc tam jāiesniedz skolā, lai varētu kompensēt šos izdevumus.

Kamēr top jaunās skolēnu apliecības, Valmieras pilsētas maršrutu autobusos līdz 1.oktobrim būs derīgas līdzšinējās skolēnu apliecības. Savukārt atlaides saņemšanai reģionālās nozīmes autobusos skolēniem, kamēr izgatavo jaunās skolēnu apliecības, jāiegādājas autobusa biļete. Tā jāsaglabā un pēc tam jāiesniedz skolā, lai varētu kompensēt šos izdevumus.

Bezmaksas braucieni Valmieras pilsētas maršrutu autobusos

Valmieras novada pašvaldības dome 28. jūlija sēdē lēma, ka no 1. septembra Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem braukšana Valmieras pilsētas maršrutu autobusos būs bez maksas. Skolēnam, iekāpjot pilsētas maršruta autobusā, elektroniski jāreģistrējas, pieliekot jaunā dizaina skolēnu apliecību pie elektroniskā datu nolasītāja.

Jaunā dizaina skolēnu apliecību skolēni saņem konkrētajā izglītības iestādē, sākot no 1. septembra.

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā” nosaka, ka bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos no 1. septembra varēs braukt Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību.

Grozījumu mērķis ir noteikt vienotu braukšanas maksas atvieglojumu sniegšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu skolēniem.

Jāpiemin, ka tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos ir arī bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti; Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

Tāpat arī ir iespēja izmantot atlaidi, iegādājoties mēnešbiļeti braucieniem Valmieras pilsētas maršrutu autobusu tīklā. Šādas tiesības ir Valmieras novadā dzīvesvietu deklarējušiem vai uz mācību laiku Valmieras valstspilsētā faktiski dzīvojošiem (tai skaitā dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam (ieskaitot), ar 50 % atlaidi no mēnešbiļetes cenas un ar 75 % atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu (izmantošanai tikai darba dienās) cenas. Uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras novadā deklarēto dzīvesvietu, vai rakstisku mācību iestādes apliecinājumu par faktisko dzīvesvietu mācību laikā Valmieras valstspilsētā un attiecīgi augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību, mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Stacijas ielā 1, sākot no iepriekšējā mēneša 20. datuma līdz kārtējā mēneša 10. datumam. Mēnešbiļete jāuzrāda kopā ar studenta apliecību.

Bezmaksas braucieni reģionālās nozīmes autobusu maršrutos

No 1. septembra Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklos nodrošināti bezmaksas braucieni nokļūšanai uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi un atpakaļ mājās. Jāuzrāda jaunā dizaina skolēnu apliecība. Kamēr top skolēnu apliecības, kas jāuzrāda, lai braucieni būtu bez maksas, lūdzam saglabāt autobusa biļetes. Tās būs jāiesniedz skolā, lai varētu segt šos braukšanas izdevumus.

Jaunā dizaina skolēnu apliecību skolēni saņem konkrētajā izglītības iestādē, sākot no 1. septembra.

Noteikumi nosaka, ka bez maksas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā var braukt Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību. Par šiem skolēniem izglītības iestāde būs sniegusi ziņas pārvadātājam, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, kā arī braucienu skaitu dienā.

Ja skolēna apliecībā nav reģistrētas ziņas par iekāpšanas un izkāpšanas pieturu, skolēns (ja sasniedzis 18 gadu vecumu) vai viņa likumiskais pārstāvis līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, pievienojot skaidri salasāmas braukšanas biļetes par pagājušo mēnesi, kā arī norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un attiecīgā mēneša braukšanas izdevumu kopsummu. Savukārt izglītības iestāde veic kompensācijas izmaksu.