Bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem pieejama Valmieras naktspatversme

Bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem pieejama Valmieras naktspatversme

Turpinoties aukstajam ziemas periodam, pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām Valmierā, Ūdens ielā 2C pieejama naktspatversme.

Bez pajumtes esošie iedzīvotāji laika periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim Valmieras naktspatversmē var uzturēties katru dienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 8.00 un saņemt gultasvietu, vakariņas, kā arī izmantot dušu. Dienās, kad gaisa temperatūra ir zemāka par –10 grādiem, patversme ir atvērta visu diennakti. Patversmes klienti nedrīkst ierasties apreibinošo vielu iespaidā, kā arī jāievēro iekšējās kārtības noteikumi.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.

Naktspatversmes pakalpojumu deleģēšanas līguma ietvaros Valmierā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.