Bērzaines ciemā no 1. marta samazināsies siltumenerģijas tarifs

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” siltumenerģijas gala tarifs

Valmieras novada Bērzaines ciemā siltumenerģijas tarifs no 2023. gada 1. marta samazināsies par 16,8 %  un būs 121,54 EUR/MWh, salīdzinot ar spēkā esošo. Noslēdzot jaunu granulu piegādes līgumu, tarifā iekļauta būtiski zemāka granulu cena. SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” tarifā ietvertās kurināmā izmaksas veido 72 % no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 94,77 EUR/MWh.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija