Bērzainē uzsākti ietves būvniecības darbi

10. jūlijā Bērzainē, Bērzaines pagastā, uzsākti ietves būvniecības darbi gar valsts autoceļu V193 “Matīši – Bērzaine – Rubene” (posmā no 9,88 km līdz 10,10 km). Projektā paredzēts veikt arī ielas apgaismojuma izbūvi no Loku ielas līdz Bērzaines ciematam, kopumā uzstādot 8 apgaismojuma stabus. Darbu mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem drošu pārvietošanos gar valsts autoceļu.

Darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Imberteh”. Darbu līguma summa ir 55 465,89 EUR bez PVN. Pārbūvi paredzēts pabeigt līdz šī gada novembrim.