Bērnu un jauniešu dienas nometne Vilpulkā

Bērnu un jauniešu dienas nometne Vilpulkā

Rūjienas apvienības bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem aicināti piedalīties dienas nometnē Vilpulkā! Nometne norisināsies no 15. augusta līdz 18. augustam katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

Dienas nometnes mērķis ir mainīt bērnu un jauniešu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos. Trīs galvenās tēmas, kas tiks ietvertas nometnē – veselīgs uzturs, garīgā veselība un fiziskā veselība.

Nometnes laikā bērniem būs iespēja piedalīties interaktīvās nodarbībās par dažādām tēmām praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu, izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību, nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes, personīgā higiēna, dzimumu atšķirības un pubertāte, konfliktsituāciju risināšana u.c., aktuālas tēmas.

Tiks nodrošinātas pusdienas.

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: līdz 02.08.2022. (vietu skaits ierobežots). Pieteikumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, vecums, vecāku kontakttālrunis.

Nometni organizē jauniešu organizācija “Ligzda”. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar nometnes vadītāju Dainu Rozi pa tālruni 25450585.

Dalība nometnē ir bez maksas.

Nometne tiek organizēta projekta Nr.9.2.4.2./16/I/053 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Rūjienas apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.