Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana daudzdzīvokļu nama teritorijā Valmierā, Linarda Laicena ielā 12

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana daudzdzīvokļu nama teritorijā Valmierā, Linarda Laicena ielā 12

Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana daudzdzīvokļu nama teritorijā Valmierā, Linarda Laicena ielā 12

Projekta īstenotājs: Allendorfa
Pašvaldības finansējums: EUR 975.45
Projekta mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu aktīvu laika pavadīšanu ārtelpā. Jēgpilni izmantot pagalmā pieejamās brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Paveiktais: Par projekta līdzekļiem nama pagalmā tika atjaunota smilšu kaste, kas bija nekopta un laika zoba skarta. Vecās smilšu kastes vietā, sadarbojoties nama iedzīvotājiem, ierīkoja jaunu ar pārliekamu vāku, kas aizsargā smiltis no mājdzīvnieku atstātajiem ekskrementiem. Smilšu kaste tika piepildīta ar jaunām smiltīm. Blakus smilšu kastei izvietoja koka atpūtas soliņu, kas lieliski kalpo bērnu vecākiem un vecvecākiem, kuri pavada laiku kopā ar savām atvasēm pagalma zaļajā zonā.

Lai mazinātu vardarbību bērnu un jauniešu vidū, uzlabotu savstarpējo komunikāciju, kā arī veicinātu fizisko spēju attīstību un interesi par basketbolu un futbolu, pagalma teritorijā uzstādīts basketbola grozs un pārvietojamie futbola vārti.