Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana Ēveles ciemā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Zilgmes” pagalma labiekārtošana (2023)

Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana Ēveles ciemā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Zilgmes” pagalma labiekārtošana (2023)

Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana Ēveles ciemā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Zilgmes” pagalma labiekārtošana (2023)

Projekta īstenotājs: Zilgmes
Pašvaldības finansējums: EUR 950 
Projekta mērķis: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Zilgmes” atrodas Ēveles ciemā. To apsaimnieko biedrība “Zilgmes”, kas rūpējas par dzīvojamās mājas un tās apkārtnes  apsaimniekošanu, uzturēšanu un labiekārtošanu. Biedrība “Zilgmes” sadarbojas ar biedrību “Ozolgatves”. Abām daudzdzīvokļu mājām ir kopīgs bērnu rotaļu laukums. 2020.gadā biedrība “Zilgmes” tajā atjaunoja smilšu kasti, uzstādīja masīvkoka solus pie smilšu kastes un nokrāsoja metāla konstrukcijas rotaļu laukumā. Īstenotais projekts ir abu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgas sadarbības rezultāts ar pašvaldības atbalstu. Mājas iedzīvotāji paši ir izveidojuši puķu dobes, regulāri veic zāles pļaušanu mājas teritorijā. 2023. gadā, īstenojot Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu, atjaunots bērnu rotaļu laukums. Tāpat pie katras kāpņu telpas tika uzstādīts masīvkoka sols ar atzveltni, kas rada pievilcīgu vidi Ēveles ciemam un skaistāku mājas pagalmu.
Paveiktais: Atjaunots bērnu rotaļu laukums un pie katras kāpņu telpas tika uzstādīts masīvkoka sols ar atzveltni, kas rada pievilcīgu vidi Ēveles ciemam un skaistāku mājas pagalmu.