Bērnības sapnis (2022)

Bērnības sapnis (2022)

Bērnības sapnis (2022)

Projekta īstenotājs: Vilpulkas pagasta jauno vecāku iniciatīvas grupa
Pašvaldības finansējums: EUR 826.45
Projekta mērķis: Nodrošināt plašāku brīvā laika pavadīšanas iespēju pirmskolas un sākumskolas bērniem. Paveiktais: Tika atjaunots krāsojums esošajiem rotaļu elementiem. Kopīgiem spēkiem tika uzstādīti jauni rotaļu elementi- tornītis ar kāpnēm, šūpoles, slidkalniņš.