Bauru meža masīvā notiks Zemessardzes mācības

21., 27. un 28. novembrī Valmieras novadā, Bauru meža masīva teritorijā notiks Zemessardzes 27. kājnieku bataljona mācības.

Zemessardze garantē izmantotās teritorijas sakopšanu, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanu, neradot draudus apkārtējai videi.