Balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” laureāte – ilggadējā Valmieras Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Janīna Grāvere

Attēlā otrā no kreisās puses - skolotāja Janīna Grāvere (foto: Sintija Cērpiņa)

27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās Draudzīgā aicinājuma fonda balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” pasniegšanas ceremonija, kurā godināja 26 pedagogus no visas Latvijas.

Apbalvojumu par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā saņēma ķīmijas skolotāja Janīna Grāvere, kura Valmieras Valsts ģimnāzijā aizvadījusi 45 piepildītus un ražīgus darba gadus, paverot skolēniem ceļu uz aizraujošo ķīmijas pasauli.

Pieteikumā balvas saņemšanai Valmieras Valsts ģimnāzijas kolektīvs raksta: “Skolotāja, kura prot apvienot precīzo ķīmijas zinātni ar jaunrades prieku. Janīna Grāvere ir tautas daiļamata meistare, kura 1985. gadā izveidoja Tautas lietišķās mākslas studiju “Riekums”. Pēc aktīvajiem darba gadiem savas prasmes ierādījusi audējām – iesācējām un meistarēm – un iedvesmojusi dalībai akcijā “Mans tautastērps”. Skolotāju Janīnu Grāveri raksturo zināšanas, miers, erudīcija, inteliģence un sievišķība.”

J. Grāvere saņēmusi gan Ata Kronvalda prēmiju, gan Draudzīgā Aicinājuma medaļu, kas ir augstākais Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums, gan īpašo Emīlijas Gudrinieces balvu kā labākā Latvijas ķīmijas skolotāja, turklāt piedzīvojusi šīs balvas zinātnes nominācijā pasniegšanu savam bijušajam skolēnam Jānim Miķelim Zaķim, kura interesi par ķīmiju veicinājusi dalība skolotājas Grāveres vadītajā jauno ķīmiķu pulciņā.

Draudzīgā aicinājuma fonda balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” mērķis ir izteikt atzinību un apbalvot pedagogus par ieguldījumu izglītībā un darbā ar talantīgiem skolēniem, kā arī stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Izvērtējot balvai nominētos pretendentus, Draudzīgā aicinājuma fonda valde ņem vērā šādus kritērijus – darba stāžs izglītībā; sistemātisks darbs skolēnu spēju un individuālo kompetenču attīstīšanā, ko apliecina skolēnu sasniegumi valsts un/ vai starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencēs; valsts mēroga ieguldījums mācību priekšmeta metodikas un didaktikas izstrādē, mācību grāmatu sagatavošanā; sabiedriskā darbība.