Balsojumā noskaidro šogad vidzemniekiem svarīgākos virzienus kultūrā

Balsojumā noskaidro šogad vidzemniekiem svarīgākos virzienus kultūrā

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) gada nogalē organizētā aptauja, lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā nākamajam gadam, ir kļuvusi par tradīciju. Gandrīz mēnesi, tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu, vidzemnieki varēja balsot par to, kas, viņuprāt, būtu svarīgs kultūras jomā Vidzemē 2024. gadā. Trīs vislielāko balsotāju atbalstu saņēmušie kultūras virzieni tiks iekļauti Kultūras programmas projektu konkursa nolikumā.

Aptaujā atbildes sniedza 445 cilvēki. Atbildes apliecina, ka vidzemnieki par svarīgāko kultūras dzīvē ir atzinuši, pirmkārt, Vidzemei raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (220 jeb 17,5 % respondentu), otrkārt, sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu veidošanai (208 jeb 16,5% respondentu), treškārt, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē (171 jeb 13,6 % respondentu). Aptaujas respondenti pārstāv gandrīz visu Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritoriju, tomēr visaktīvāk viedokli pauduši cilvēki no Valmieras novada (94 jeb 21,1%), tad seko Gulbenes (58 jeb 13%) un Limbažu (50 jeb 11,2 %) novadi.

Respondenti varēja arī brīvā formā rakstīt par to, kam, viņuprāt, būtu jāpievērš uzmanība un kas būtu jānosaka par prioritātēm kultūrā šogad. Vidzemnieki uzsvēra, ka jādomā par kultūrvides attīstību – lauku teritoriju kultūrtelpu aktīva darbība, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, novadpētniecība, kultūras un valstiskuma apziņa, kultūras procesu nozīme sabiedrības un teritorijas ilgtermiņa attīstībā. Vidzemnieki aktīvi piedalījās aptaujā, un paustie viedokļi bija pārdomāti.

Aptaujas respondenti labprāt atbildēja uz jautājumu, kāda kultūras aktivitāte Latvijā viņus iedvesmoja vai iepriecināja 2023. gadā. Nenoliedzami, aizgājušais gads aizritēja Dziesmu un Deju svētku noskaņās. 2023. gads bija arī Lībiešu mantojuma gads ar tematiskajiem notikumiem, izdevumiem un pētījumiem. Tāpat tika pamanīti un izcelti neskaitāmi 2023. gadā notikušie kultūras pasākumi Latvijā, kuri atstāja lielu iespaidu gan uz apmeklētājiem, gan organizētājiem. Tika pieminēta virkne starptautisko un vietējo festivālu, pilsētas svētku notikumi, grāmatu izdošana, nelieli un lieli kvalitatīvi koncerti, izstādes un tikšanās ar māksliniekiem, izrādes, priekšlasījumi, kino vakari, mājas kafejnīcu dienas, konferences, seno amatu prasmju apzināšana un apguve, neierastu kultūrtelpu un kultūraktivitāšu mijiedarbība un citi. Kāds no atbilžu sniedzējiem kā ierosinājumu rakstīja: “Ikdienā noslēgtu vietu atdzīvināšana kultūras pasākumos.” Cilvēki skaidri izteica savas domas, piemēram – “Bet man patīk tikšanās un sarunas ar kultūras cilvēkiem.” Viņi pauda arī sajūtas – “Kādi feini festivāli, tirdziņi, pilsētas svētki un vienkārši dažādi nelieli pasākumi kā gaismiņas parkos.” Izskanēja rosinājums domāt par Vidzemes kultūras vērtībām – “Popularizēt budēļus/ķekatas/bluķa vilkšanu Helovīna vietā” – un ierosinājums organizēt – “Kultūrvēsturisku objektu apskates ekskursijas pa vienas dienas maršrutiem vietējiem un citiem interesentiem visos novados.” Atbildēs varēja lasīt, ka kultūras procesi cilvēkus – pārsteidza, iedvesmoja, lika novērtēt un aizdomāties, iepriecināja un iesaistīja. Jāsecina, ka vidzemnieks ir gan prasīgs, gan spēj novērtēt kultūras piedāvājumu. Izteiktie viedokļi saskan ar 2024. gada Valsts kultūrkapitāla fonda “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” mērķiem: 1) veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs; 2) veicināt latviešu vēsturisko zemju savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un aptaujas pildīšanu! Paustie viedokļi, ierosinājumi un raksturojumi ir svarīgs materiāls, lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajam Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas projektu konkursam, kura izsludināšana iecerēta 2024. gada marta sākumā. Aicinām potenciālos projektu sagatavotājus sākt laicīgi domāt par projektu idejām, sadarbības modeļiem un paredzamajiem rezultātiem!

Jau iepriekš ziņots, ka “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” konkursā tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo finansējuma summu 525 998,20 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 59 projekti, to realizācijai tika sadalīti 172 050,00 eiro. Vienam projektam pieprasītais finansējums nedrīkstēja pārsniegt 5% no “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursa pieejamā finansējuma, t.i., 8602,5 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Zane Kaķe,

Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste