Autobusos atlaides saņemšanai darbosies datu nolasītāji

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 9. janvāra Valmieras pilsētas maršrutu autobusos skolēniem atlaides saņemšanai jāautorizē skolēna apliecība, to pieliekot pie elektroniskā datu nolasītāja (novietots aiz autobusa vadītāja). Jāpiemin, ka datu nolasītājs darbojas arī reģionālās nozīmes autobusos.

SIA “VTU Valmiera” informē, ka no 9. janvāra Valmieras pilsētas maršrutu autobusos skolēniem atlaides saņemšanai jāautorizē skolēna apliecība, to pieliekot pie elektroniskā datu nolasītāja (novietots aiz autobusa vadītāja). Jāpiemin, ka datu nolasītājs darbojas arī reģionālās nozīmes autobusos.

Kopš 2022. gada 1. septembra Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot skolēnu apliecību, Valmieras pilsētas maršrutu autobusos brauc bez maksas.

Tāpat arī Valmieras novada izglītības iestāžu skolēniem, uzrādot skolēnu apliecību, mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklos nodrošināti bezmaksas braucieni nokļūšanai uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi un atpakaļ mājās. Atlaides saņemšanai braucieniem reģionālo maršrutu autobusos skolēnu apliecībās ir iestrādāts maršruts, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, kā arī braucienu skaitu dienā. Tādējādi atlaide ir spēkā braucieniem konkrētā maršrutā.

Jāpiemin, ka tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas maršrutu autobusos ir arī bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai; Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti; Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Valmieras novada pašvaldība ir izsniegusi personalizētu braukšanas karti.

Tiesības braukt bez maksas reģionālās nozīmes autobusos ir arī I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu (lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, pasažierim jāuzrāda invaliditātes apliecība), politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Atgādinām, ka valsts piešķirtās braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai sabiedriskajā transportā drīzumā būs nepieciešama Latvijā izdota personas apliecība – eID karte. Tā kalpos kā personas identifikācija, saņemot bezmaksas braukšanas biļeti vai iegādājoties biļeti ar atlaidi gan iepriekšējā pārdošanā, gan sabiedriskajā transportā.

Plašāk par atlaidēm šeit.