Augļu, ogu un dārzeņu izcelsmes apliecināšanai iesaka izmantot reģistru

Dārzeņi

Zemkopības ministrija iesaka augļu, ogu un dārzeņu izcelsmes apliecināšanai izmantot Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) uzturētu Augļu koku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistru (https://registri.vaad.gov.lv/reg/integretie.aspx), kurā ir pieejama informācija no VAAD Lauksamniecības produktu integrētas audzēšanas reģistra un Lauku atbalsta dienesta (LAD) sistēmām par augļu, ogu un dārzeņu audzētājiem – fiziskām un juridiskām personām, kuri ir šo iestāžu klienti.
Lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas ir aktualizējušas jautājumu par pašu audzētu augļu, ogu un dārzeņu izcelsmes apliecināšanu ielu tirdzniecībā un tirgos, jo tiek novēroti gadījumi, ka par pašu audzētiem lauksaimniecības produktiem tiek uzdoti importētie lauksaimniecības produkti. Līdzšinējā prakse pašu audzētas lauksaimniecības produkcijas statusa apliecināšanai ne vienmēr nodrošina pietiekami augstu ticamības līmeni, ka tirdzniecības dalībnieka tirgotie augļi, ogas un dārzeņi ir pašu izaudzēti, tā kā pietrūkst audzēšanas fakta fiziska kontrole. Bez tam šādu izziņu izsniegšana daudzos gadījumos rada administratīvo slogu gan lauksaimniekiem, gan arī pašvaldībām.
Tādēļ, lai palielinātu informācijas ticamību un mazinātu administratīvo slogu, Zemkopības ministrija aicina pašu audzētu augļu, ogu un dārzeņu izcelsmes apliecināšanai kā alternatīvu risinājumu izmantot Augļu koku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistru.
Informācijai, ka reģistrētie ražotāji nodarbojas ar norādīto kultūru audzēšanu, ir augsta ticamības pakāpe, tā kā VAAD un LAD atbilstoši normatīviem aktiem veic regulāras šo ražotāju pārbaudes.
Gadījumā, ja informācija par ražotāju vai produktu reģistrā nav pieejama, pašu audzētu augļu, ogu un dārzeņu izcelsmes apliecināšanai var tikt piemērota līdzšinējā kārtība, proti, pašvaldību izsniegtie apliecinājumi.
Turpmāk aicinām tirdzniecības organizatorus izmantot iepriekšminēto reģistru, lai pārliecinātos par tirdzniecības dalībnieka produkcijas atbilstību pašu audzētas lauksaimniecības produkcijas statusam.